Univerza v Mariboru

Spletne strani Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se nahajajo na http://www.fnm.um.si/

The websites of Faculty of Natural Sciences and Mathematics University of Maribor are located at http://www.fnm.um.si/